e
???? ??????? ?? ????? -???? ????? ?????? ????? ??????? ????? ?? ??????.

???? ?????,
??? ?????? ???? ????? ????? ???????? ???, ??? ????? ??????? ?????? ?? ???? ??? ???...????? ??? ????? "???", ????? ?? ???? ???? ?"???".
??? ???? ??? ???? ??? ??????, ????? ?????????? ???????? ????.
?? ?????????? ???? ????? ????? ?? ??????? ??? ???? ???? - ????? ???


לפרטים לחצו כאן         לחצו להדפסת העמוד

 • e
 • e
 • e
 • e
 • e
 • e
 • הצעות פעילות לגננות, מורים והורים בספרי הילדים של הסופרת.
 • פעילויות בספר שירי הילדים "אוסף נשיקות"
 • מפגשי סופרת לכתות א'-ו' בליווי זמרת-מלחינה
 • הרצאות בהשתלמויות גננות ומורים
 • מפגש סופרת בגני ילדים בליווי מוסיקלי
 • שעת סיפור בסיפריות , מתנסים ומרכזים קהילתיים.
 • ימי הולדת לילדים בסגנון אחר..
 • מפגש סיפורים למבוגרים
 •